NĂNG LỰC SẢN XUẤT

Trinity đã và đang phát triển 3 dòng sản phẩm chính là cá ngừ, cá nục và cua biển.
Hệ thống nhà xưởng máy móc đầy đủ, hiện đại và đồng bộ để sản xuất và đóng gói hàng hóa với các loại bao bì bao gồm: lon thiếc, lon nhựa và túi nhựa.
Các sản phẩm của công ty TNHH Trinity bao gồm :
 • Cua biển
  Thịt cua biển thanh trùng (pasteurized), Thịt cua biển tiệt trùng (sterilized), và Thịt cua biển thanh trùng đông lạnh (frozen pasteurized)
   
 • Cá nục sốt cà, Cá ngừ ngâm nước muối hoặc ngâm dầu, Cá nục đông lạnh 
   
 • Nghêu
  Thịt nghêu tiệt trùng ngâm nước muối
   
 • Tôm
  Thịt tôm biển tiệt trùng ngâm nước muối
   
 • Seafood cocktail
  Cocktail thủy sản tiệt trùng ngâm nước muối
   
Đạt được các chứng chỉ: